Χαρτί υπερήχου

Χαρτί υπερήχων για άριστη λεπτομέρεια εικόνας και εξαιρετική ανάλυση και διάρκεια της εκτυπωμένης εικόνας.