Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Το medi-shop.gr, εδώ και χρόνια συμβάλλει, με όποιο μέσο διαθέτει, στο κοινωνικό και στο περιβαλλοντολογικό σύνολο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) της εταιρείας αποτελεί μία από τις βασικότερες αξίες που υιοθετεί, σεβόμενη τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον. Σκοπός της είναι μέσα από δράσεις, φιλανθρωπίες, και σεμινάρια να δημιουργήσει ένα σύνολο πράξεων, οι οποίες να συνδέονται άμεσα με τις αξίες και την στρατηγική της.

Σε ότι αφορά την οικολογική συνείδηση, το medi-shop.gr συμμετέχει ενεργά στην προστασία και στην φροντίδα του περιβάλλοντος, μέσα από το πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ». Με τον τρόπο αυτό, η παράδοση τέτοιων συσκευών στην εταιρεία, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην μείωση του όγκου των αποβλήτων αλλά και στην δημιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος για όλους. Τα καταστήματα της εταιρείας λειτουργούν ως κέντρα παράδοσης ηλεκτρικών συσκευών προς ανακύκλωση και διαθέτει βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών βάση της διαχείρισης ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

Επίσης η εταιρεία διοργανώνει κοινωνικές δράσεις για την ενίσχυση ορισμένων κοινωνικών ομάδων, μέσω της διοργάνωσης δωρεών και χορηγιών. Ως τέτοια παραδείγματα, αναφέρονται ενδεικτικά οι δωρεές που πραγματοποιήθηκαν με χειρουργικές μπλούζες σε νοσοκομεία, στα τμήματα Καρδιολογικής, Καρδιοχειρουργικής & Αγγειοχειρουργικής, οι δωρεές ορθοπεδικών υποδυμάτων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι δωρεές ιατρικού εξοπλισμού στο Χαμόγελο του Παιδιού αλλά και σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων στο Ηράκλειο Κρήτης. Ακόμη, εδώ και πολλά χρόνια, η εταιρεία υποστηρίζει τα τοπικά αθλητικά σωματεία μπάσκετ καθώς επίσης και τα αντίστοιχα τοπικά ποδοσφαιρικά σωματεία. Ενισχύει μέσω χορηγικών προγραμμάτων συλλόγους και ιδρύματα προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά της εταιρείας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μία ολόκληρη στρατηγική, φιλοσοφία, και σύνολο αξιών, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία θέτει πάντοτε σαν προτεραιότητα τον πελάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία, μπορείτε να βρείτε στο blog μας (εδώ).