Ambu A' βοηθειών

Ambu A' βοηθειών και συσκευές ανάνηψης, κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά, για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.