Αντλία για στρώμα κατάκλισης

Μηχανισμός (αντλία) για αερόστρωμα κατάκλισης. Είναι μια ηλεκτρική συσκευή-αντλία παραγωγής και διοχέτευσης αέρα στο αερόστρωμα, απαραίτητη για να δημιουργήσει την εναλλαγή του αέρα στους θαλάμους του αεροστρώματος. Ένας μηχανισμός (αντλία) κατάκλισης, στοχεύει να αντιμετοπίσει τις συνεχείς πιέσεις που ασκούνται στο σώμα με αποτέλεσμα την κακή κυκλοφορία του αίματος και τη νέκρωση των ιστών που οδηγούν σε έλκη. Η παροχή του αέρα ρυθμίζεται από ροοστάτη και υπάρχει και τακτικός χρόνος εναλλαγής της πίεσης του αέρα.