Αντιμετώπιση κατακλίσεων

Προϊόντα για την αντιμετώπιση κατάκλισης όπως αεροστρώματα κατακλίσεων με τους μηχανισμούς, μαξιλάρια, νοσοκομειακά κρεβάτια καθώς και βοηθήματα που εξασφαλίζουν άνεση και βοήθεια τόσο στον ασθενή όσο και στον θεράπων. Γερανοί ανύψωσης ασθενών, τραπεζάκια ασθενών, αναρτήρες, λαβές κ.α.