Μαγνητοθεραπεία

Μαγνητοθεραπεία: μηχανήματα και συσκευές μαγνητοθεραπείας των Ιταλικών οίκων Medica ltalia και Globus.