Μηχανήματα φυσικοθεραπείας

Μηχανήματα φυσικοθεραπείας & αναλώσιμα για το σύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο, από τις FIAB, GLOBUS, Gymna, Mectronic, ITO, Periso, Compex, Therabody, κ.α. Τα κορυφαία μοντέλα υπερήχων φυσικοθεραπείας, κρουστικών υπερήχων, Laser φυσιοθεραπείας & High Power Laser, συσκευών κρυοθεραπείας και θερμοθεραπείας, συσκευών ηλεκτροθεραπείας, συσκευών TECAR, συσκευές μαγνητοθεραπείας και πρεσσοθεραπείας/λεμφικού μασάζ.