Εξασκητές χεριών

Εξασκητές χεριών κατάλληλο για την αποκατάσταση και ενδυνάμωση του χεριού και των δαχτύλων. Ποικιλία ανάμεσα σε λαβές, μπαλάκια, πλαστελίνες κ.α. σε διαφορετικές βαθμίδες αντίστασης.