Επίσημος μεταπωλητής EDAN

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστικός οίκος καρδιογράφων, μόνιτορς ασθενών, καρδιοτοκογράφων & οξυμέτρων στην Κίνα