Επιδεσμικό υλικό

Επιδεσμικό υλικό κατάλληλο για όλων των τύπων επίδεσης και περίδεσης τραυμάτων. Γάζες αποστειρωμένες ή γάζες απλές, ελαστικοί επίδεσμοι, ρητινούχοι επίδεσμοι, δικτυωτοί επίδεσμοι, αυτοκόλλητα επιθέματα, επιδεσμικές ταινίες στερέωσης και συγκράτησης, αδιάβροχα επιθέματα, παιδικά επιθέματα κ.α.

Προϊόντα υψηλής ποιότητας για την φροντίδα, τον καθαρισμό και την επούλωση τραυμάτων ή μικροτραυμάτων σε νοσοκομεία, κλινικές ή ακόμη και για οικιακή χρήση.