Παροχέτευση τραυμάτων

Συσκευές παροχέτευσης τραυμάτων Red-o-pack της Vygon Γαλλίας, με ιδιαίτερα ασφαλείς συνδέσεις για ελάττωση της πιθανότητας μόλυνσης για ασθενείς και προσωπικό.