Μέση

Προϊόντα υγείας που στοχεύουν στη μέση: ζώνη οσφύος, νάρθηκας, στήριγμα, προστατευτικό μέσης