Ογκομετρικές φιάλες

Οι ογκομετρικές φιάλες είναι είτε γυάλινες είται πλαστικές, ανήκουν στον εργαστηριακό εξοπλισμό και χρησιμοποιούνται ως δοχεία αντιδράσεων, κυρίως σε ογκομετρήσεις. Είναι σφαιρικές με λεπτό, μακρύ λαιμό ή κωνικές ευρύλαιμες.