Αναπνευστήρες

Αναπνευστήρες μηχανικού αερισμού πίεσης / όγκου από τη ResMed Αυστραλίας, Weinmann Lowenstein Γερμανίας & Puritan Bennett USA για χρήση στο νοσοκομείο ή στο σπίτι για μηχανική υποστήριξη ασθενών με οξείες ή χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις.


Οι πλέον σύγχρονοι αναπνευστήρες πίεσης/όγκου, με προηγμένες δυνατότητες επεμβατικού ή μη αερισμού και φιλικά προς το χρήση μενού ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της ιατρικής ομάδας στην παραμετροποίηση του αναπνευστήρα για ασθενείς όλων των ηλικών.  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για homecare χρήση αλλά και στο νοσοκομείο, στο ιατρικό κέντρο για σταθερή χρήση ή διακομιδές ασθενών και διαθέτουν όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα αερισμού, άνετα προς τον ασθενή