Οξυγονοθεραπεία

Οξυγονοθεραπεία είναι η συνεχής παροχή οξυγόνου μέσω ρινικής διάταξης (γυαλάκια) ή μάσκας για την υποστήριξη της αναπνευστικής ανεπάρκειας. Επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός συμπυκνωτή οξυγόνου, σωστής διατροφής και συνεχής εξάσκησης της αναπνοής.