Ουροσυλλέκτες

Ουροσυλλέκτες αποστειρωμένοι και απλοί, με διαβάθμιση, κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC, διαθέσιμοι και με κάνουλα.