Διαπασών

Διαπασών για τον έλεγχο της ακουστικής ικανότητας, κατασκευασμένα από αλουμίνιο, για νευρολογική και ΩΡΛ χρήση, με δύο στελέχη που σχηματίζουν Y. Αντηχούν σε ένα συγκεκριμένο σταθερό τόνο, καθώς χτυπώντας το σε μια επιφάνεια ή με ένα αντικείμενο ορίζεται μια δόνηση. Κατά την ταλάντωσή του διαπασών παράγονται ηχητικές συχνότητες από τα δύο στελέχη και από την βάση. Κάθε διαπασών κατά τη διέγερσή του παράγει μια πρωταρχική συχνότητα στα 128Hz, 256Hz ή 512Hz.

Διαμασών σταθμισμένα (με βαρίδια) και μη σταθμισμένα (χωρίς βαρίδια) με μεγάλη ακρίβεια και κύρια διαφορά ότι τα βαρίδια κάνουν τα άκρα του διαπασών να κινούνται περισσότερο και επομένως είναι περισσότερη η δόνηση που μεταφέρεται στη λαβή.