Διαπασών

Διαπασών κατασκευασμένα από αλουμίνιο για τον έλεγχο της ακουστικής ικανότητας, για νευρολογική και ΩΡΛ χρήση.