Σωληνάρια

Τα σωληνάρια ή  δοκιμαστικοί σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από γυαλί ή πλαστικό και το σχήμα τους είναι μακρύ κυλινδρικό με ημικύκλιο ή κωνικό πυθμένα και ανοικτή κορυφή. Τα υλικό κατασκευής τους, είτε είναι πλαστικό είτε γυάλινο, είναι ασφαλή σε διαρροές και δεν αντιδρούν σε χημικές ή άλλες ουσίες.