Χειρουργικά πεδία

Χειρουργικά πεδία για την ασφαλή κάλυψη του ασθενή και του περιβάλλοντος χώρου για όλους τους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων.