Ρολά αποστείρωσης

Ρολά αποστείρωσης σε διάφορα μεγέθη σε μήκος 100 ή 200 μέτρων κατάλληλα για κάθε υγρό κλίβανο αποστείρωσης