Κολποδιαστολείς

Μητροσκόπια μίας χρήσεως, αντιαλλεργικά και αποστειρωμένα, ιδανικά για γυναικολογικές εξετάσεις.