Φάκελοι αποστείρωσης

Ιατρικοί φάκελοι αποστείρωσης αυτοκόλλητοι, κατάλληλοι για κλιβάνους ατμού & αερίου σε διάφορες διαστάσεις ή σε ρολό