Τρυβλία Πέτρι

Τα τρυβλία Πέτρι ή τρυβλία καλλιέργειας Πέτρι είναι ρηχά πιάτα γυάλινα ή πλαστικά κυλινδρικού σχήματος που χρησιμοποιείται σε εργαστήρια για την καλλιέργεια μικροοργανισμών, ευκαριωτικών κυττάρων ή φύλαξη δειγμάτων.