Γερανοί ανύψωσης ασθενών

Οι γερανοί ανύψωσης ασθενών χρησιμοποιούνται για την εύκολη μεταφορά ασθενών που η κινητικότητα τους είναι μειωμένη. Πρόκειται για μια καρέκλα ή κούνια σε μια βοηθητική συσκευή ηλεκτρική ή μη, που βοηθάει στην μετακίνηση του ασθενή. Όλοι οι κινητοί γερανοί ανύψωσης είναι σχεδιασμένοι να χρησιμοποιούνται εύκολα στην κατ’οίκον νοσηλεία.