Ψυγεία μεταφοράς φαρμάκων

Ψυγεία μεταφοράς φαρμάκων για την διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας κατά την μεταφορά του ιατρικού υλικού, όπως τα περισσότερα εμβόλια, η ινσουλίνη, κ.α.