Μετωπιαίοι φωτισμοί

Φωτισμοί μετώπου, iσχυροί  από τη Heine, τεχνολογίας LED ή οπτικών ινών  για ισχυρό εστιασμένο φως. Προσφέρουν λευκό φως έως και 50,000 Lux με θερμοκρασία χρώματος 6,250 Kelvin, ενώ παράλληλα ζυγίσουν μερικά μονο γραμμάρια, διευκολύνοντας το χειριστή, ακόμα και όταν τους χρησιμοποιεί για αρκετή ώρα. Τροφοδοτούνται με ρεύμα δικτύου ή ακόμα και από μπαταρία, ενώ μπορούν να προσαρμούν διόφθαλμες λούπες HR/HRP και οπτικά για σύνδεση video.