Πελματογράφοι

Ο πελματογράφος είναι μία διαγνωστική ιατρική συσκευή που λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή ραδιενέργεια. Αποτελείται από χιλιάδες αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν και αναλύουν τη βάδιση σε δισδιάστατες και τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις που καθιστούν αναγνωρίσιμες τις ανατομικές παραλλαγές και παθήσεις των κάτω άκρων.

Τα συστήματα πελματογραφίας αναλύουν την βάδιση του εξεταζόμενου χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και βάσει αυτής δρομολογείται η κατασκευή των εξατομικευμένων ορθωτικών πελμάτων.