Αγκώνας

Προϊόντα υγείας που στοχεύουν στον αγκώνα: νάρθηκας, στήριγμα, προστατευτικό αγκώνα