Καταγραφικά χαρτιά

Καταγραφικό χαρτί με μεγάλη ποικιλία σε τύπους και διαστάσεις, για να μπορέσετε να βρείτε το κατάλληλο για τη συσκευή σας. Καταγραφικά χαρτιά ηλεκτροκαρδιογράφων (ΗΚΓ), Απινιδωτών, συμβατά καταγραφικά χαρτιά καρδιογράφων κ.α. Τα ιατρικά καταγραφικά χαρτιά είναι σχεδιασμένα να καταγράφουν κατά τη διάρκεια διαγνωστικών αναλύεσων, τις φυσιολογικές παραμέτρους του ανθρωπίνου οργανισμού.