Υπέρηχος UGEO H60

Υπέρηχος UGEO H60
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Σύστημα υπερηχοτομογραφίας GEO H60 της Samsung, με οθόνη αφής 18,5" και δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης B-mode, Spectral Doppler (PW/CW), έγχρωμο Doppler(CFM/PD)

Ο έγχρωμος υπέρηχος UGEO H60 της Samsung Medison διαθέτει βασική μονάδα πλήρους ψηφιακής τεχνολογίας (FULL DIGITAL DUAL HYBRID BEAMFORMER).

Eίναι κατάλληλος για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και μη, ενδοκρανιακά αγγεία κλπ) και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής (Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Καρδιολογία, Γυναικολογία, Μαιευτική, Ουρολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Μυοσκελετικές εξετάσεις κτλ).


Η μονάδα υπερηχοτομογραφίας GEO H60 διαθέτει :

 • B mode
 • B/B mode
 • Tετραπλή απεικόνιση εικόνων στο Β-mode ( 4B mode)
 • Static 3D - προαιρετικά
 • Live 3D Imaging  (Real time 3D/4D) - προαιρετικά
 • Tissue Harmonic Imaging (2nd Harmonic Imaging)
 • Pulse Inversion Harmonic Imaging
 • Power Pulse Inversion Harmonic Imaging
 • M mode/Color M mode
 • Free Angle M mode
 • Pulsed wave Doppler 
 • Continuous wave Doppler (Steered and Static) - προαιρετικά
 • HPRF
 • Color Doppler (CFM)
 • Power Doppler 
 • Directional Power Doppler
 • Full Compound Spectrum Imaging (FSI)
 • Speckle Reduction Filter (SRF) 
 • STRESS ECHO-προαιρετικά
 • VOLUME NT(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΙΑΣ) προαιρετικά
 • STRAIN RATE IMAGING (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ) ) –προαιρετικά
 • PANORAMIC IMAGING: Δυνατότητα σύνθεσης πανοραμικής εικόνας σε convex και linear κεφαλές–προαιρετικά.
 • Trapezoidal Imaging
 • Dynamic MR 
 • Compound Sectional Imaging (CSI)
 • Spatial Compound 
 • Tissue Doppler Imaging 
 • Contrast Enhanced Harmonic Imaging - προαιρετικά
 • 3D XI  View (Multi slice, oblique, Volume CT View) - προαιρετικά 

 
Δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης B-mode, Spectral Doppler (PW ή  CW), έγχρωμο Doppler (CFM ή PD) (Real time triplex). Επιπλέον διαθέτει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης B mode και B/C mode. 

alt[column col="col-6-12"]alt[/column][column col="col-6-12"]alt[/column][column col="col-6-12"]alt[/column]
alt

Το σύστημα διαθέτει πρωτοποριακές δυνατότητες, πολλές από  τις οποίες είναι μοναδικές στο χώρο της υπερηχογραφικής τεχνολογίας, όπως :

 • FINEa Filter  Προσφέρει εξαιρετικής ευκρίνειας εικόνες, χρησιμοποιώντας φίλτρα επαύξησης ορίων και μείωσης του θορύβου σε πραγματικό χρόνο. (Filtered Image for Noise reduction and Edge enhancement)
 • Color EdgeTM (CAFÉ PLUS)  Σύστημα απόρριψης των flash artifacts  με αποτέλεσμα την βελτίωση της απεικόνισης στο έγχρωμο doppler. (Compound Artifact Flash Elimination).
 • Dynamic MR. Τεχνική μέγιστης βελτίωσης της διακριτικής ικανότητας του συστήματος μέσω της οποίας πετυχαίνουμε μέγιστης καθαρότητας και ευκρίνειας εικόνες. Ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου και έχει τρείς διαβαθμίσεις, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλο το εύρος των ιατρικών εφαρμογών. Ιδιαιτέρως στην μαιευτική και γυναικολογία η χρήση του Dynamic MRTM βοηθάει τον χρήστη να διαγνώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια. Είναι διαθέσιμη σε όλες τις κεφαλές (Convex, Microconvex, Linear, Phased Array, 3D Volume Probe).
 • Quick Scant. (Αutomated Image Optimization)  Προγράμματα εφαρμογών αυτόματης βελτιστοποίησης παραμέτρων απεικόνισης οργάνων, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου εξέτασης. Ενεργοποιείται τόσο στο B-mode όσο και φασματικό  Doppler με την ενεργοποίηση ενός κουμπιού.
 • Multi-beam proccessing. Εκπομπή και λήψη πολλαπλών ηχητικών παλμών ταυτόχρονα που έχει ως αποτέλεσμα την πολύ καλή απεικόνιση κινούμενων οργάνων  (πχ. κάρδια) διατηρώντας ενα υψηλό frame rate.
 • Λειτουργικό πρόγραμμα.
 • VOLUME NT Πρόγραμμα αυτόματης μέτρησης της αυχενικής διαφάνιας με τη χρήση των 3D/4D.

alt
altaltaltalt

Με τη νέα αυτή τεχνική 3DXI TM function έχουμε συνδυασμό της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας με την απεικόνιση μέσω της Μαγνητικής Τομογραφίας  (MRI). Την τεχνική αυτή η Medison την έχει ονομάσει 3DXI και αποτελεί συνδυασμό Μαγνητικής απεικόνισης και τρισδιάστατης σάρωσης.

Το V-10 διαθέτοντας έναν εξαιρετικά μεγάλο ρυθμό εναλλαγής, αλλά κυρίως διαθέτοντας την καινούργια γενιά τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου το οποίο ονομάζουμε Optimal Volume Resolution Technology μπορεί να πάρει εύκολα και γρήγορα πολλαπλές τομές από οποιοδήποτε μέρος του συστήματος αλλά και από την καρδιά η οποία θεωρείται και δύσκολο όργανο λόγω της κίνησής της.

Στην συνέχεια ο όγκος που έχει σαρωθεί ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο και στα τρία επίπεδα (τόσο στο B-mode  όσο και στο CFM Doppler) μπορεί μέσω του Multi slice  να μας δώσει τέλειας διαγνωστικής καθαρότητας και διακριτικότητας εικόνα. Όπως ακριβώς στον μαγνήτη που υπάρχει η δυνατότητα συνεχόμενων τομών με βάση το οριζόμενο από τον χρήστη πάχος, έτσι και στο V-10 ορίζουμε το πάχος της τομής και υπάρχει δυνατότητα συνεχόμενης απεικόνισης διαδοχικών τομών από μία έως και 16 εικόνες. alt Hybrid Beamforming Engine
(Υβριδική Μηχανή Μορφοποίησης Δέσμης)
Η Υβριδική Μηχανή Μορφοποίησης Δέσμης, με το ενισχυμένο υλικό και το νέο λογισμικό που προστέθηκε, δίνει τη δυνατότητα για βαθύτερη και πιο λεπτομερή σάρωση. Το αποτέλεσμα είναι η βελτιωμένη απόδοση χρωμάτων. Η λειτουργία Hybrid Beamforming (Υβριδική Μορφοποίηση Δέσμης), επίσης γνωστή και ως "φιλτράρισμα χώρου", παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία από ότι η τυπική λήψη και μετάδοση προς κάθε κατεύθυνση. Το βασικό όφελος είναι η δυνατότητα προσαρμογής της αντίδρασής της σε διαφορετικές καταστάσεις, γεγονός που οδηγεί σε βελτιωμένη επεξεργασία των δεδομένων. Επομένως, τα δεδομένα μπορούν να αναλυθούν και να υποστούν επεξεργασία πιο γρήγορα και με περισσότερη ακρίβεια επιτυγχάνοντας πιο έγκυρες και αξιόπιστες διαγνώσεις.
alt SDMR
Το UGEO H60 προσφέρει στους ιατρούς τεχνολογία αιχμής για γρήγορες και ακριβείς διαγνωστικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την σημαντικά βελτιωμένη εμπειρία ασθενή. Η πρωτοποριακή τεχνολογία SDMR της Samsung παρέχει βελτιωμένη ποιότητα εικόνας 2D σε υψηλή ανάλυση με αύξηση της βελτίωσης των άκρων και μείωση των τεχνικών σφαλμάτων λόγω στιγμάτων θορύβου. Το DMR Plus 2.2 σε συνδυασμό με την τεχνολογία Speckle Reduction Imaging (Μείωση Στιγμάτων Απεικόνισης) και τη βελτιωμένη Εγκάρσια Ανάλυση βοηθούν τον οργανισμό στον οποίο ανήκετε να επιτύχει αυξημένη ακρίβεια για αξιόπιστα διαγνωστικά αποτελέσματα.
alt S-Flow
Το UGEO H60 θα παράσχει στον οργανισμό σας προηγμένη έγχρωμη ροή απεικόνισης με ένα εξελιγμένο επίπεδο ευαισθησίας και πληροφορίες κατεύθυνσης. Η τεχνολογία S-Flow δίνει τη δυνατότητα στο UGEO H60 της Samsung να πραγματοποιήσει ανίχνευση αίματος χαμηλής ταχύτητας για περιφερειακά αγγεία, όπως το ήπαρ, και για πολλαπλές συγγενείς ανωμαλίες (MCA). Η ζωντανή αιμοδυναμική ροή διασφαλίζει την πανίσχυρη απόδοση του Doppler με εξαιρετική ευαισθησία. Η τεχνολογία S-Flow του UGEO H60 διευκολύνει τη σάρωση ακόμα και σε δύσκολες διαγνωστικά καταστάσεις, οδηγώντας σε μεγαλύτερη ακρίβεια με αποτέλεσμα τη βελτιωμένη εξυπηρέτηση των ασθενών σας.

Beam Steering (Καθοδήγηση Δέσμης)

Volume NT & IT
alt alt
Το UGEO H60 χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη τεχνολογία Beam Steering (Καθοδήγηση Δέσμης) για ενισχυμένη απόδοση ανίχνευσης με βελόνα, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη ακρίβεια στις κλινικές διαδικασίες. Η εύκολη ανίχνευση με βελόνα βελτιώνει την ακρίβεια στις διαδικασίες βιοψίας που βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για γρήγορη και ακριβέστερη διάγνωση για μια βελτιστοποιημένη κλινική ροή εργασίας που επιτρέπει στον οργανισμό σας να παρέχει στους ασθενείς αυξημένη ασφάλεια κατά τη θεραπεία τους. Αυτό οδηγεί σε ενίσχυση της αξιοπιστίας του ιατρού και σε βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή. Το Volume NT & IT είναι το πιο πρόσφατο εργαλείο για την πραγματοποίηση εξετάσεων NT (Αυχενική Διαφάνεια) και IT (Ενδοκρανιακή Διαφάνεια). Αυτή η πρωτοποριακή νέα τεχνολογία 3D δίνει τη δυνατότητα στους ιατρούς να εντοπίσουν την πραγματική μέση οβελιαία προβολή από δεδομένα 3D, συνδυάζοντάς την με μια αυτοματοποιημένη μέτρηση NT και IT. Η τεχνολογία διευκολύνει τη σάρωση και την καταγραφή του μέσου οβελιαίου επιπέδου κατά το πρώτο τρίμηνο για να καθορίσει εύκολα την περιοχή της NT και της IT για μέτρηση, επιτυγχάνοντας αυξημένη ακρίβεια στη διάγνωση του εμβρύου νωρίτερα.

3D eXtended Imaging (3D XI)

Βελτιωμένη Απεικόνιση 4D
alt alt
Η τεχνολογία 3D eXtended Imaging (3D XI) αποτελείται από ένα σύνολο τριών πρωτοποριακών εφαρμογών απεικόνισης: Multi-Slice View, Oblique View και Volume CT. Κάθε μία από αυτές πραγματοποιεί συγκεκριμένες εργασίες απεικόνισης και ο συνδυασμός τους παρέχει μια πιο περιεκτική και συνολική εικόνα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει τον πλήρη και ακριβή έλεγχο του χειρισμού δεδομένων όγκου 3D/4D. Η ενισχυμένη ευκρίνεια που προσδίδει αυτή η τεχνολογία στις εικόνες επιτρέπει στον οργανισμό σας να προσφέρει μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια και πιο περιεκτικές υπηρεσίες στους ασθενείς σας. Το UGEO H60 δίνει τη δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερου επιπέδου διαγνωστική ακρίβεια από ότι τα προηγούμενα μοντέλα. Ενσωματώνοντας τη ρεαλιστική απεικόνιση 4D, αυτή η πρωτοποριακή τεχνολογία προσφέρει βελτιστοποιημένα αποτελέσματα σε μια σειρά εφαρμογών. Αυξάνει την αξιοπιστία του χρήστη και οδηγεί σε μια πιο καλά ενημερωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τους επαγγελματίες του ιατρικού κλάδου. Η βελτιωμένη ποιότητα εικόνας δεν επιβαρύνει τη συνολική κινητικότητα της μονάδας.

Spatial Compounding Image (SCI)

QuickScan
alt alt
Η τεχνολογία Spatial Compounding Image (SCI) της Samsung ελέγχει τις δέσμες υπερήχων ηλεκτρονικά μέσω καθοδήγησης. Η τεχνολογία SCI ενώνει πολλές γραμμές σάρωσης για να επιτύχει ένα σημαντικά βελτιωμένο καθορισμό των επιπέδων μαλακού ιστού, σε συνδυασμό με τη μεγάλη μείωση των στιγμάτων και άλλου θορύβου. Η βελτίωση που σημειώνεται στις λεπτομέρειες, σε σύγκριση με το συμβατικό εξοπλισμό της Samsung, διασφαλίζει τη γρήγορη διάγνωση με υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας ακόμα και σε τεχνικά δύσκολους ασθενείς. Τα ακριβέστερα αποτελέσματα οδηγούν σε αύξηση της αξιοπιστίας του ιατρού και επομένως σε βελτιωμένη εξυπηρέτηση των ασθενών. Η τεχνολογία QuickScan έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της ροής εργασίας βελτιστοποιώντας αυτόματα σημαντικές παραμέτρους απεικόνισης με το πάτημα ενός κουμπιού. Η αύξηση στην αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται επιτρέπει στον οργανισμό σας να προσφέρει στους πελάτες βελτιωμένη εξυπηρέτηση με πιο γρήγορη και ακριβέστερη διάγνωση. Αυτό το αξιόπιστο και ασφαλές σύστημα βοηθά την κλινική ή το νοσοκομείο σας να επιτυγχάνει ανώτερης ποιότητας εμπειρία ασθενή.

Μόνιτορ LED 18,5 ιντσών και Οθόνη Αφής

Προκαθορισμένη λειτουργία Digital TGC
alt alt
Το UGEO H60 διαθέτει ένα μόνιτορ 18,5 ιντσών με γωνία ευρείας προβολής. Αυτή η τεχνολογία παρέχει στον οργανισμό σας ανάλυση μεγαλύτερης αντίθεσης για πιο καθαρή και ευκρινή εικόνα. Διαθέτοντας το ίδιο πάνελ οθόνης με το Galaxy Tab 10.1, ένα από τα καλύτερα tablet του κόσμου όσον αφορά στην ανάλυση, η οθόνη αφής προσφέρει εξαιρετική ευελιξία σε συνδυασμό με την ευκολία στη χρήση. Η μείωση στην κατανάλωση ρεύματος είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα για να επιτύχετε αυξημένη αποτελεσματικότητα χωρίς να διακινδυνεύετε την ποιότητα της εικόνας. Η προκαθορισμένη λειτουργία Digital TGC επιτρέπει στους χειριστές να δημιουργούν και να αποθηκεύουν εικόνες εύκολα και γρήγορα για αυξημένη αποτελεσματικότητα στη ροή εργασίας. Η λειτουργία Digital TGC διασφαλίζει τον έξυπνο βασικό καταμερισμό και την εύκολη χρήση που προσφέρει αυξημένη κλινική αξιοπιστία στους ιατρούς. Η ικανότητα δημιουργίας και αποθήκευσης ψηφιακών προεπιλογών με μικρογραφία καθαρής εικόνας προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία στις κλινικές διαδικασίες του οργανισμού σας. Η οθόνη αφής εξοικονομεί χρόνο και μεγιστοποιεί την άνεση για να επιτυγχάνει γρήγορα αποτελέσματα στη διαγνωστική διαδικασία.

Προσαρμοζόμενο Μενού Αφής

Προσαρμοζόμενα Πλήκτρα Χρηστών
alt alt
Το πλήρως προσαρμοζόμενο μενού της οθόνης αφής με την τεχνολογία anti-scratch (ενάντια στη χάραξη) και το υψηλό επίπεδο ευαισθησίας του UGEO H60 διασφαλίζει την ακρίβεια για τους ιατρούς. Η οθόνη πολλαπλής αφής επιτρέπει στους χρήστες του UGEO H60 να τοποθετούν και να επεξεργάζονται τα μενού παραμέτρων και μετρήσεων για μια πιο ευέλικτη λύση σε κλινικό περιβάλλον. Η λειτουργία επεξεργασίας μεγιστοποιεί τη χρηστικότητα της οθόνης του μόνιτορ, οδηγώντας σε βελτίωση της ροής εργασίας που θα επιτρέψει στον οργανισμό σας να προσφέρει στους πελάτες μια βελτιωμένη κλινική εμπειρία. Το UGEO H60 διαθέτει 6 πλήκτρα που προγραμματίζονται από το χρήστη για να μεγιστοποιήσει τη χρηστικότητα και να ενισχύσει τη ροή εργασίας του οργανισμού σας. Είναι πλήρως προσαρμοζόμενα ώστε να παράσχουν συντομεύσεις, εξοικονομώντας χρόνο όταν επιλέγετε λειτουργίες. Αυτή η επιπλέον βελτίωση του συστήματος θα προσφέρει πιο εύκολες και γρήγορες διαγνωστικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κλινική αξιοπιστία για τους ιατρούς. Το UGEO H60 θα παράσχει στον οργανισμό σας μια ευέλικτη και φιλική προς το χρήστη λύση για τη διαδικασία διάγνωσης.
 

512808
15 kg