Έγχρωμος φορητός υπέρηχος MySono U5 EX

Έγχρωμος φορητός υπέρηχος MySono U5 EX
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Το κορυφαίο φορητό σύστημα υπερηχοτομογραφίας από τη Samsung Medison, με δυνατότητες 3D/4D, κατάλληλο για όλες τις ιατρικές ειδικότητες

Φορητός, ψηφιακός, καινούργιος, έγχρωμος υπερηχοτομογράφος τύπου MySonoU5 του Οίκου SAMSUNG MEDISON (μέλος του Ομίλου SAMSUNG) σε πλήρη συμφωνία  με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας.

Το σύστημα διαθέτει :

Βασική μονάδα πλήρους ψηφιακής τεχνολογίας ( FULL DIGITAL BEAMFORM ). To σύστημα υπερηχογραφίας MySonoU5 είναι κατάλληλο για εξετάσεις σε όλα τα όργανα και αγγεία (άνω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και εγγεία, ενδοκρανιακά αγγεία κλπ) και σε όλες τις ειδικότητες της Ιατρικής (Ακτινολογία, Παθολογία, Αγγειολογία, Καρδιολογία, Γυναικολογία, Μαιευτική, Ουρολογία, Παιδιατρική, Χειρουργική, Μυοσκελετικές εξετάσεις κτλ).

Η μονάδα MySonoU5 διαθέτει :

B mode, B/B mode, freehand 3D imaging, tissue harmonic imaging (2nd harmonic  imaging), pulse inversion harmonic imaging, power pulse inversion harmonic imaging (PPI). Ακόμα διαθέτει M mode/color M mode free angle M mode : Fixed M Line.

Pulsed wave doppler, HPRF, color Doppler (CFM), tissue Doppler imaging (TDI), power Doppler, directional power Doppler, speckle reduction filter (SRF), trapezoidal imaging, static 3D  - προαιρετικά.

Live 3D imaging  (Real time 3D/4D)-προαιρετικά, dynamic MR LITE- προαιρετικά, 3DXI viewTM (multi slice, oblique, volume CT view)  – προαιρετικά.

Καθώς και τους συνδυασμούς B/M, B/PWD, B/C, B/PD, B/DPD, B/PPI, B/TDB, B/C/PWD, B/PD/PWD, B/DPD/PWD, B/PPI/PWD, B/TD/PWD, B/C/M, dual live mode (2D/C, 2D/PD) και dualMode.

Dynamic MR LITE: Τεχνική μέγιστης βελτίωσης, σε επίπεδο pixel, της διακριτικής ικανότητας του συστήματος μέσω της οποίας πετυχαίνουμε μέγιστης καθαρότητας και ευκρίνειας εικόνες.Hτεχνική αυτή στηρίζεται στη χρήση φίλτρων μαγνητικής απεικόνισης και  Ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου - προαιρετικά

Quick ScanTM: Πρόγραμμα εφαρμογών αυτόματης βελτιστοποίησης παραμέτρων απεικόνισης οργάνων, με αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου εξέτασης. Ενεργοποιείται τόσο στο B-mode όσο και φασματικό Doppler με την ενεργοποίηση ενός κουμπιού.       

Multi-beam proccessing: Εκπομπή και λήψη πολλαπλών ηχητικών παλμών ταυτόχρονα που έχει ως αποτέλεσμα την πολύ καλή απεικόνιση κινούμενων οργάνων  (πχ. κάρδια) διατηρώντας ενα υψηλό frame rate.

3DXITM function: Με  αυτή τεχνική έχουμε συνδυασμό της τρισδιάστατης υπερηχογραφίας με την απεικόνιση μέσω αξονικής. Την τεχνική αυτή η Medison την έχει ονομάσει 3DXIκαι αποτελεί συνδυασμό Aξονικής απεικόνισης και τρισδιάστατης σάρωσης.

Το MySonoU5 διαθέτοντας την καινούργια γενιά τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου το οποίο ονομάζουμε Optimal Volume Resolution Technologyμπορεί να πάρει εύκολα και γρήγορα πολλαπλές τομές από οποιοδήποτε μέρος του σώματος . Στην συνέχεια ο όγκος που έχει σαρωθεί ο οποίος μπορεί να απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο και στα τρία επίπεδα μπορεί μέσω του Multislice  να μας δώσει τέλειας διαγνωστικής καθαρότητας και διακριτικότητας εικόνα.

Όπως ακριβώς στον Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο (CT/MRI) που υπάρχει η δυνατότητα συνεχόμενων τομών με βάση το οριζόμενο από τον χρήστη πάχος (0.5mm-5mm), έτσι και στο MySonoU5 ορίζουμε το πάχος της τομής και υπάρχει δυνατότητα συνεχόμενης απεικόνισης διαδοχικών τομών.

Επιπλέον υπάρχει και το μοναδικό χαρακτηριστικό ( OPLIQUEVIEW ) για υπέρηχο πέρα από των συνηθισμένων για τρισδιάστατο μηχάνημα τομών στο Α ,Β και C επίπεδο να πάρουμε τομές πλάγιες, οριζόμενες από τον χρήστη έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευσηοποιονδήποτε σημείων του ανιχνευόμενου οργάνου ανεξαρτήτως της θέσης του. Αυτό αποτελεί μέγιστο πλεονέκτημα στην εξέταση της καρδιάς και του εγκεφάλου που μας ενδιαφέρουν τομές σε όλο το εύρος του οργάνου. Μέσω του OPTIMAL Volume Resolution  Technologyαλλά και κυρίως μέσω του 3DXI η εξέταση  όλων των οργάνων μπορεί να γίνει με τις ιδανικότερες συνθήκες για τον χρήστη – προαιρετικά

Speckle Reduction Filter (SRF):  Τεχνική απόρριψης ηλεκτρονικού ΄΄θορύβου΄΄ μέσω της οποίας πετυχαίνουμε μέγιστης καθαρότητας και ευκρίνειας εικόνες. Ενεργοποιείται με το πάτημα ενός πλήκτρου και έχει τρείς διαβαθμίσεις, οι οποίεςεφαρμόζονται σε όλο το εύρος των ιατρικών εφαρμογών.                 

Tissue Doppler Imaging: Απεικόνιση του βαθμού κινητικότητας των τοιχωμάτων του καρδιακού μύ, μέσω της εφαρμογής έγχρωμου και φασματικού Doppler.

Tissue Harmonic Imaging: Τεχνική μέσω της οποίας αυξάνεται η διακριτική ικανότητα της εικόνας σε δύσκολους από πλευράς ιστογένειας, ασθενείς.

Pulse Inversion Harmonic Imaging: Προσφέρει ακόμα καλύτερη επεξεργασία και βελτίωση της ενίσχυσης του σήματος που λαμβάνεται μέσω των αρμονικών (THI), κόβοντας κάθε artifact που δημιουργείται, εξασφαλίζοντας διεισδυτικοτητα(penetration) και καλύτερη ευκρίνεια.

POWER Pulse Inversion Harmonic Imaging (PPI): Tεχνική αποκοπής των artifactsπου δημιουργούνται από κινούμενα όργανα (καρδιά),  εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

Δυνατότητα ανίχνευσης υψηλού εύρους ταχυτήτων τόσο στο φασματικό doppler όσο και στο color doppler.

Linear Array, Phased Array ,Convex Operation modes

Έγχρωμη ψηφιακή οθόνη 15" TFT LCD (HIGH RESOLUTION) , υψηλής ευκρίνειας τύπου non-interlaced. Διαθέτει Cine Memory καιloop memory.

Διαθέτει εννέα μπάντες συχνοτήτων σε κάθε κεφαλή (3 συμβατικές, 3 στο Τissue Harmonic Imaging και 3 στο pulse inversion harmonic).

Διαθέτει πρόγραμμα για αυτόματες μετρήσεις πραγματικού χρόνου (ΡΙ, RI, Vδιαστολικό, Vσυστολικό, Vmean κ.α.) στο spectral doppler, δυνατότητα που διευκολύνει ιδιαίτερα τον χρήστη. Επίσης διαθέτει και doppler auto trace στην παγωμένη εικόνα.

Διαθέτει  δυνατότητα μεγέθυνσης (Zoom) της εικόνας. Δυνατότητα τραπεζοειδούς απεικόνισης στην linear κεφαλή, λειτουργία ιδιαιτέρως χρήσιμη στις εξετάσεις καροτίδων, θυροειδούς, μαστού. (TRAPEZOIDAL IMAGING)

Πλήρη πακέτα μετρήσεων, μαιευτικής-γυναικολογίας,υπερηχο-εμβρυο-καρδιολογίας Doppler αγγείων (OB –GYNECOLOGY CALCULATION SOFTWARE), καρδιολογίας (CARDIOLOGY CALCULATION SOFTWARE), ουρολογίας (UROLOGY CALCULATION SOFTWARE), γενικής  ακτινολογίας (RADIOLOGY CALCULATION SOFTWARE) .

Εύρος συχνοτήτων 2-12MHz και απεικονιζόμενο δυναμικό eύρος 170dB.

Με frame rate στα 200 fr/sec και 256 διαβαθμίσεις του γκρι. Μέγιστο βάθος σάρωσης 30cm, ανάλογα με τον τύπο της κεφαλής.

Colorised B/M/D/3D για αντιστοίχηση των διαβαθμίσεων του γκρι, με άλλες χρωματικές διαβαθμίσεις.

Ψηφιακά φίλτρα (Wall Filters) μεγάλου εύρους συχνοτήτων στο Spectral Doppler, στο Color Doppler, καθώς και στο Power Doppler mode.

Κονσόλα χειρισμού με πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και trackball.

Διαθέτει Hard Disk Drive, 3 USB θύρες για αποθήκευση κλινικών 2D και 3D εικόνων καθώς και τμήματα εξετάσεων σε βάση δεδομένων και τήρηση αρχείων ασθενούς.

Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο πλήρες πρόγραμμα (Sonoview II) αρχειοθέτησης εικόνων (και Cineloop) σε βάση δεδομένων, με δυνατότητα αναζήτησης ή μέσω αριθμού ή μέσω ονόματος ή μέσω ημερομηνίας εξέτασης. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα αποθήκευσης εξετάσεων σε κινηματογραφική μορφή. Μέσω αυτού του συστήματος είναι δυνατή η απευθείας εκτύπωση σε line printer ( χαρτί Α4) χωρίς τη χρήση εξωτερικού υπολογιστή.

Ενα βασικό χαρακτηριστικό του MySonoU5 είναι η τρίτης γενιάς τρισδιάστατη τεχνολογία γνωστή ως Static 3D. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την αυτόματη σάρωση ενός ολόκληρου όγκου του ανθρώπινου σώματοςμε τη χρήση ειδικών κεφαλών για όλες τις εφαρμογές 3D Voluson probes στην ασπρόμαυρη απεικόνιση .– προαιρετικά (περιλαμβάνεται στην προς επιλογή δυνατότητα REAL TIME 3D).

Δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης μέσω ειδικών κεφαλών που σαρώνουν όγκο (REAL TIME 3D 3D/4D, Next Generation Live 3D with Optimal Volume Resolution). Με αυτή τη τεχνική έχουμε παράλληλη απεικόνιση της δισδιάστατης εικόνας με την τρισδιάστατη, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο εύκολη η δημιουργία 3D εικόνων. Επίσης διαθέτει και πρόγραμμα επεξεργασίας της τρισδιάστατης εικόνας – προαιρετικά.

Με δυνατότητα τρισδιάστατης απεικόνισης free hand 3D.

Συνδέεται σε δίκτυο Dicom 3.0 μέσω του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για εκτύπωση καθώς και για μελλοντική  σύνθεση στο δίκτυο του Νοσοκομείου (PACS) (Dicom Print, Dicom Storage, Dicom Modality Worklist)- προαιρετικά.

Λειτουργία με τάση δικτύου 220V/50Hz και επαναφορτιζομένη μπαταρία, σύστημα καθοδηγούμενης άσηπτης βιοψίας για όλες τις κεφαλές, τροχήλατη βάση (προαιρετικά), τσάντα μεταφοράς (Συνοδεύεται), ασπρόμαυρο video printer SONY UP-897 (προαιρετικά) και διαθέσιμες αναβαθμίσεις Live 3D (4D) - Static 3d, 3dXi, Dynamic MR Lite, Auto IMT Measurement, DICOM, Sonoview pro.

9999
50 cm
100 cm
30 cm
10 kg