Στυλεοί

Στυλεοί για τη λήψη δειγμάτων από το ανθρώπινο σώμα (από κολπική κοιλότητα, στοματορινική κοιλότητα κ.α.). Υπάρχει ποικιλία ανάμεσα σε βαμβακοφόρους στυλεούς, αποστειρωμένους ή μη αποστειρωμένους στυλεούς, ξύλινους στυλεούς, πλαστικούς στυλεούς κτλπ. Η άκρη τους αποτελείται συνήθως από βαμβάκι, ή ατσάλι (κρικοφόροι στυλεοί).

Ενεργά φίλτρα