Ψαλίδια

Χειρουργικά ψαλίδια για όλες τις ιατρικές ειδικότητες με αμβλεία ή οξύα άκρα σε διάφορα μήκη ανάλογα την ιατρική ειδικότητα, καθώς επίσης εξειδικευμένα χειρουργικά ψαλίδα για κοπή γύψου, ψαλίδια Metzenbaum, ψαλίδια Mayo, ψαλίδια επιδέσμων Lister, ψαλίδια ραμμάτων κα