Πίνακες οπτομετρίας

Πίνακες οπτομετρίας, χάρτες οπτομετρίας, πίνακες γραμμάτων και συμβόλων, φωτιζόμενοι, για παιδιά και για ενήλικες κ.α.