Χωνιά εργαστηρίου

Τα χωνιά χρησιμοποιούνται σε εργαστηριακούς χώρους ως ένα σκεύος που βοηθάει στην ασφαλή μεταφορά υγρών ή σκόνης σε δοχεία με μικρό στόμιο. Επίσης ένα χωνί εργαστηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να συγκρατεί το φίλτρο κατά την διαδικασία φιλτραρίσματος.