Κρυοθεραπεία / Θερμοθεραπεία

Κρυοθεραπεία / Θερμοθεραπεία: Μηχανήματα, συσκευές και αναλώσιμα κρυοθεραπείας και θερμοθεραπείας για τις ανάγκες του φυσικοθεραπευτή.