Δυναμόμετρα

Δυναμόμετρα για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση τραυματισμών και παθήσεων των χεριών. Είναι κατάλληλα για να μετρήσουν τη δύναμη των χεριών και των δαχτύλων, ιδιαίτερα έπειτα από τραυματισμούς (αθλητικούς, ρευματικά νοσήματα κτλπ).

Πέρα από τα δυναμόμετρα χεριών, υπάρχουν επίσης δυναμόμετρα μέτρησης δύναμης των ώμων και κάτω άκρων.

Ποικιλία ανάμεσα σε δυναμόμετρα χεριών, δυναμόμετρα μέτρησης δύναμης ώμων και κάτω άκρων.