Παθητική κινητοποίηση

Συσκευές παθητικής κινητοποίησης για την αποκατάσταση και την αποτροπή δυσκαμψίας των αρθρώσεων. Οι συσκευές παθητικής κινητοποίησης (CPM) χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη φάση της αποκατάστασης μετά από χειρουργική επέμβαση ή τραύμα και στοχεύουν στην μετατόπιση του σημείου του σώματος, χωρίς την ενεργοποίηση των μυών για την εκτέλεση της κίνησης.