Επίσημος μεταπωλητής Welch Allyn

Διαγνωστικές ιατρικές συσκευές (καρδιογράφοι, ωτοσκόπια, οφθαλμοσκόπια, κτλ) από τη Welch Allyn Αμερικής