Λίστα προϊόντων RiMOS

Η RI.MOS εδρεύει στην Ιταλία και δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας κατασκευάζοντας ιατρικά αναλώσιμα, γυναικολογικά αναλώσιμα, προϊόντα μεσοθεραπείας, συσκευές και βελόνες πολλαπλών χρήσεων για τον εξοπλισμό του ιατρείου ή του κτηνιατρείου.