Λίστα προϊόντων Metrax

Απινιδωτές AED ή χειροκίνητοι με monitor κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα και τις οδηγίες AHA/ERC