Επίσημος μεταπωλητής KOPEK International

Διαγνωστικά εργαλεία, ωτοσκόπια, εξεταστικοί φακοί, οφθαλμοσκοπια, κτλ