Επίσημος μεταπωλητής BioSys

Διαγνωστικά τεστ μιας χρήσης, μέτρησης αιμοσφαιρίνης, από τη Biochemical Systems International SRL