Επίδεσμοι

Επίδεσμοι για τη φροντίδα τραυματισμών ή μικροτραυμάτων, στήριξη, συμπίεση ή ακινητοποίηση μυών. Απλοί επίδεσμοι, ελαστικοί επίδεσμοι, ρητινούχοι επίδεσμοι, αυτοσυγκρατούμενοι επίδεσμοι, επίδεσμοι συμπίεσης, αυτοκόλλητοι επίδεσμοι κ.α.

Επίδεσμοι για επαγγελματική φροντίδα τραυμάτων σε νοσοκομεία, ιατρεία και κλινικές ή για χρήση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε χώρους γυμναστηρίων, σχολείων, χώρους ψυχαγωγίας, το σπίτι, κ.α.